Az "Arany Vállalkozás" projekt szabályzata

§1. Szójegyzék

Az ebben a rendeletben használt kifejezések jelentése a következő, kivéve, ha közvetlenül a rendeletből erednek:

 1. Az üzemeltető - Beautiful Company bc co Bd. Timișoara 139, Bukarest 061327, Telefon: +363 033 425 71
 2. Nyeremény - információ az Üzemeltető honlapján az "Arany Vállalkozás" projektben résztvevő kijelölésével kapcsolatban.
 3. Résztvevő - gazdálkodó szervezet - saját nevében gazdasági tevékenységet folytató természetes személy vagy jogi személy.
 4. Szabályzat - jelenti az "Arany Vállalkozás" projekt jelenlegi szabályozását.
 5. Projekt – az Arany Vállalkozás projekten belüli díjak odaítélésével kapcsolatos valamennyi ténybeli és jogi intézkedés.
 6. Ellenőrzés – a Résztvevők vizsgálatának folyamata.

§2. Bevezető rendelkezések

 1. Ez a rendelet megállapítja az "Arany Vállalkozás" projekt és a www.aranyvallalkozas.eu platform megvalósításának elveit és eljárásait.
 2. A projektet Európa területén szervezik, és a román jogszabályok hatálya alá tartozik.
 3. A díjak odaítélésének célja a Projekt Résztvevők népszerűsítése, akiket az Internetezők a legjobbnak értékelnek az Üzemeltető által relevánsnak és megbízhatónak elismert online platformokon. Az üzemeltető folyamatosan elemzi és kiválasztja azokat a platformokat, amelyekről véleményeket gyűjt a projekt résztvevőiről. Az üzemeltető által végzett elemzést követően kijelölik a Résztvevőket - a projekt nyerteseit, akiket a jelen szabályzatban részletezett reklám- és marketingakciókkal népszerűsítenek.
 4. A projektben való részvétel önkéntes és ingyenes.
 5. Az Üzemeltető weboldalán található szellemi tulajdonjogok, így különösen a szövegekhez, információkhoz, anyagokhoz, tartalmakhoz, grafikákhoz, fényképekhez fűződő jogok az Üzemeltető kizárólagos tulajdonát képezik, és jogi védelem alá esnek.
 6. A fent említett anyagok másolása, továbbítása, módosítása, feldolgozása, továbbterjesztése az Üzemeltető külön engedélye nélkül tilos.
 7. A nyertesek kiválasztása és a díjak odaítélése.

§3. A nyertesek kiválasztása és a díjak odaítélése

 1. A projektben résztvevők olyan entitások, amelyek közvetlenül az Üzemeltetőnél regisztrálnak, vagy az Üzemeltető automatikusan kiválasztja őket egy adott ország gazdasági szereplőinek elérhető nyilvános adatbázisaiból. A Résztvevők listájának kiválasztása után az Üzemeltető speciális szoftvere megkeresi az egyes Résztvevők online profiljait, amelyek értékeléseket vagy pontértékeléseket tartalmaznak.
 2. Az Üzemeltető minden esetben önállóan választja ki azokat a platformokat, amelyekről a Projekt Résztvevőkre vonatkozó értékeléseket gyűjti, figyelembe véve az ezeken a platformokon található információk megbízhatóságát, valamint általános elérhetőségét. Az üzemeltető nem használja fel ellenőrizetlen hírnevű vagy szűk körű forrásokból származó, illetve a nyilvánosság számára általában nem elérhető információkat. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Résztvevőkre vonatkozó, interneten közzétett hozzászólások tartalmáért, és nem vállal felelősséget olyan véleményekért, amelyek az Üzemeltető szoftveréhez nem voltak elérhetőek, vagy amelyekhez az Üzemeltető más okból nem férhetett hozzá. Az üzemeltető nem vállal felelősséget az elemzés elvégzése után közzétett véleményekért/értékelésekért. Az Üzemeltető továbbá nem vállal felelősséget olyan véleményekért/értékelésekért, amelyek bármilyen okból nem álltak rendelkezésre, nem publikáltak, és amelyek ellenőrzésére a vizsgálat során vagy azt követően nem volt lehetőség.
 3. Az üzemeltető a kiválasztott portálok információinak összegyűjtése után elvégzi az összegyűjtött vélemények elemzését. Az a Résztvevő, aki legalább 75%-ban pozitív visszajelzést kapott, jogosult a projektben való részvételre.
 4. A vélemények elemzése abból áll, hogy az Üzemeltető figyelembe veszi a portálokon közzétett értékeléseket/véleményeket (1-től 5-ig terjedő skálán az Üzemeltető csak a pozitív értékelést 4 vagy 5, az 1-től 10-ig terjedő skálán pedig csak a 8 és 10 közötti pozitív értékeléseket veszi figyelembe). Ezt az elemzést minden egyes portálon elvégzik. ezt követően az üzemeltető elvégzi az összes olyan portál globális elemzését, amelyeken a Résztvevő profilja van, és kivonja a súlyozott átlagot.
 5. A Résztvevő akkor válik jogosulttá a projektben való részvételre, ha az Üzemeltető a Résztvevőre vonatkozóan legalább 5 minősítést szerzett. Az értékelések felülvizsgálata végleges, és nem vonatkozik rá fellebbezési eljárás.
 6. Az Üzemeltető megemlíti, hogy a projekten belül a Résztvevők elemzését fokozatosan végzi el. A bejegyzett gazdálkodó szervezetek nagy száma miatt azonban nem lehetséges minden Résztvevő esetében egyidejűleg ilyen elemzést elvégezni.
 7. A projektben részt vevő résztvevőket az Üzemeltető külön nem tájékoztatja részvételükről.
 8. A fent említett követelményeknek megfelelő és a projektben való részvételre jogosult résztvevő adatait az Üzemeltető www.aranyvallalkozas.eu honlapján közzéteszi.
 9. Az Üzemeltető a Résztvevőket telephelyük irányítószáma és gazdasági tevékenységi profilja alapján kategorizálja.
 10. Az Üzemeltető által végzett elemzés, függetlenül attól, hogy az önálló regisztráción vagy az Üzemeltető kezdeményezésén alapul, ingyenes.
 11. Azok a résztvevők, akik nyertesek lettek a projektben, lehetőséget kapnak egy további promóciós csomag önkéntes megvásárlására. A Lebonyolító telefonon tájékoztatja a Résztvevőket a projekt elnyeréséről és a beszélgetés során ajánlatot tesz egy promóciós csomag vásárlására. A promóciós csomag vásárlása semmilyen módon nem befolyásolja az üzemeltetői elemzés eredményét, illetve a nyertes státuszát a projektben.
 12. A promóciós csomag összetétele változó és a projekt kiadásától függ. A promóciós csomag összetételére vonatkozó információk minden alkalommal megjelennek az Üzemeltető honlapján.
 13. A promóciós csomagot vásárló projektnyertesek emellett lehetőséget kapnak arra, hogy a projekt logóját elektronikus és fizikai reklámanyagaikban is felhasználják.
 14. A promóciós csomag Résztvevő birtokában és felhasználása, valamint a Résztvevő adatainak a Projekt honlapján történő közzététele nem ok arra, hogy a Projekt Résztvevő intézkedéseiért felelősséget a Lebonyolítóra hárítson. A projektben való részvétel kizárólag marketing és reklám jellegű, és nem alapozhat meg igényt a Lebonyolítóval szemben a Projekt Résztvevő üzleti tevékenysége keretében végzett önálló intézkedései miatt. A Résztvevő kizárólagos felelősséggel tartozik tetteiért, és mentesíti az Üzemeltetőt a felelősség alól.
 15. A promóciós csomag vásárlására vonatkozó ajánlat a Lebonyolító kezdeményezésére vagy a Résztvevő értesítése alapján kerül bemutatásra a projekt résztvevőjének.
 16. A promóciós csomagot az egyéni Lebonyolító állítja össze a Résztvevők számára, és személyre szabott funkciókkal rendelkezik, mint például a Résztvevő azonosító adatai (név, jogi forma).
 17. Az az entitás, amely nem volt a projekt nyertese, nem vásárolhat promóciós csomagot. A promóciós csomagot futárcégen keresztül juttatják el a Résztvevőkhöz.
 18. A Projekt hozzájárul ahhoz, hogy cégére vonatkozó adatok a Projekt honlapján megjelenjenek, ezek az adatok nyilvános nyilvántartásokban és nyilvántartásokban elérhetőek. A Résztvevő jogosult kérni adatainak eltávolítását az Üzemeltető weboldaláról, és erre a kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul kerül sor.
 19. A projektet az Üzemeltető évente szervezi meg.
 20. Annak a Résztvevőnek, aki a Díjat a projekt egy későbbi kiadásában kívánja elnyerni, és nyertessé kíván válni, ismételten meg kell felelnie a jelen szabályzatban meghatározott követelményeknek, különösen a projekt részletes kritériumainak minden további kiadásban.

§4. A megrendelés folyamata

 1. A projektben nyertessé vált résztvevőnek lehetősége van promóciós csomag megrendelésére telefonon vagy e-mailben.
 2. Telefonos megrendelés esetén a Résztvevő az akciós csomagot futárral, utánvétes fizetéssel, online fizetés esetén pedig futárral, utánvétes fizetés nélkül veszi át.
 3. Az üzemeltetőnek lehetősége van különböző fizetési módokat ajánlani, és ezeket a formákat bármikor és mértékig megváltoztatni.
 4. Az akciós csomagot a rendelés leadását követő 5 munkanapon belül (utánvétes kiszállítás esetén) a Résztvevő megkapja. Online fizetés esetén az akciós csomag az Üzemeltető számlájára történő befizetés visszaigazolásától számított 5 munkanapon belül kerül megküldésre a Résztvevőnek.

§5. Panaszok

 1. A panaszokat az üzemeltetőhöz kell benyújtani a kapcsolat@aranyvallalkozas.eu e-mail címen.
 2. A reklamációkat a regisztrációtól számított 5 munkanapon belül rendezzük.
 3. A panaszrendezési eljárásra a Kbt. 556. és azt követő Ptk.
 4. Ha az akciós csomag gyártási hibás, a Résztvevő feladata - a reklamáció elbírálását követően - a reklamáció elbírálásától számított 5 munkanapon belül elküldeni az akciós csomagot.
 5. Amennyiben az akciós csomag a szállítás során vagy a futár miatt megsérül, a Résztvevő felelős az akciós csomag utólagos kiszállításáért 5 munkanapon belül - reklamáció nélkül.

§6. Visszaküldés és a szerződéstől való elállás

 1. A Résztvevőnek jogában áll elállni a szerződéstől az akciós csomag átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb a csomag átvételétől számított 7 napon belül. A Résztvevő a szerződéstől való elállás esetén köteles a szerződéstől való elállásról szóló írásbeli nyilatkozatát elektronikus formában benyújtani a kapcsolat@aranyvallalkozas.eu címre, és az akciós csomagot sértetlen állapotban 7 napon belül a csomag átvételétől számítva visszaküldeni az Üzemeltető bejelentett címére.
 2. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az 1. pontban meghatározott határidő túllépése esetén és egyéb fontos okok miatt a szerződéstől való elállás elfogadását a határidő betartása esetén is megtagadja - minden szerződéstől való elállást egyedileg elemeznek. Figyelembe kell venni azt is, hogy a promóciós csomag személyre szabott jellegű, és a Résztvevő külön megrendelésére készül, és állandó információkat tartalmaz a Résztvevőről, mint például név és cím.

§7. Személyes adatok és a GDPR záradék

 1. A 2016. április 27-i Általános Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a Projekt Lebonyolító tájékoztatja, hogy a személyes adatok kezelője - Beautiful Company bc co Bd. Timișoara 139, Bukarest 061327. Az érintett a személyes adatok kezelőjéhez fordulhat:
  1. írásban a munkapont címére: Bulevardul Temesvár 139. sz., 6. szektor, Bukarest;
  2. e-mailben a kapcsolat@aranyvallalkozas.eu címen
 2. A személyes adatok kezelője adatvédelmi tisztviselőt (DPO) jelölt ki, aki a személyes adatok kezelésével és az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlásával kapcsolatos minden kérdésben megkereshető. Az érintett az alábbiak szerint léphet kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselővel:
  1. írásban a munkapont címére: Bulevardul Temesvár 139. sz., 6. szektor, Bukarest;
  2. e-mailben a kapcsolat@aranyvallalkozas.eu címen
 3. A személyes adatok kezelője a személyes adatokat az alábbi célokra használja fel:
  1. szerződéskötés előtti intézkedések megtétele - ajánlat elkészítése, igazolás beszerzésére vonatkozó ajánlat bemutatása, Projektben való részvétel, igazolás megszerzésére irányuló szerződés megkötése, igazolás megszerzésére irányuló szerződés teljesítése, Projekt szolgáltatással kapcsolatos tevékenységek végzése, kiküldés marketing csomagok, adatok közzététele az adminisztrátor honlapján, a projektben résztvevők szolgáltatásait, reklámozását célzó összefoglaló készítés, szerződés szerinti panaszok benyújtása tanúsítvány megszerzésére, panaszok nyomon követése, ügyintéző saját termékeinek, szolgáltatásainak direkt marketingje - profilalkotás nem használható fel saját termékek és szolgáltatások közvetlen marketingje esetén;
  2. a tisztességtelen verseny megakadályozása;
  3. az üzemeltető által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok és fellebbezések, valamint az üzemeltetőhöz intézett kérések, kérések kezelése;
  4. elemző és statisztikai;
 4. A személyes adatok címzettjei lehetnek továbbá IKT-szolgáltatást nyújtó, az ügyintézővel együttműködő jogalanyok, az ügyintéző alvállalkozói, postai, futárszolgálati, jogi és számviteli, banki és biztosítási szolgáltatásokat nyújtó szervezetek.
 5. A személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe nem kerülnek továbbításra.
 6. A személyes adatok kezelésének jogalapja:
  1. a vállalkozókra vonatkozó adatok kezelése többek között a közszféra információinak újrafelhasználásáról szóló 2016. február 25-i törvény, valamint a személyes adatok védelméről szóló 2016. április 27-i általános rendelet rendelkezéseiből adódik;
  2. az adatkezelés célja a többi gazdasági szereplő tájékoztatása a Résztvevők által folytatott kereskedelmi tevékenységről, biztosítva mindenki számára a megbízható, valós és átlátható információkhoz való hozzáférést, tiszteletben tartva a közérdekű adatok felhasználására vonatkozó jogszabályi követelményeket;
  3. a kezelt adatok a közérdekű adatszolgáltatástól, illetve a Központi Nyilvántartásból, illetve a Fejlesztési Minisztérium által felügyelt gazdasági tevékenységről szóló Tájékoztatóból, valamint az igazságügyi miniszter által vezetett Országos Cégjegyzékből származnak;
  4. a személyes adatok kezelése a vállalkozónak a Projektben való részvétele, tanúsítási szerződés megkötése céljából történő megítéléséhez szükséges;
  5. az adatkezeléshez külön hozzájárulás nem szükséges, mert az adatok nyilvánosak, nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokban és nyilvántartásokban közzétételre kerülnek, és a személyes adatkezelő jogos érdekén alapulnak, így például az üzemeltető saját termékeinek, szolgáltatásainak direkt marketingje, a követelések nyomon követése. a megkötött tanúsítási szerződést, elemzést és statisztikákat;
  6. az adatkezelő lengyel, európai és nemzetközi jogszabályok szerinti jogi kötelezettségeinek teljesítése;
  7. hozzájárulása annak önkéntes kinyilvánítása esetén;
 7. Azokat a személyeket, akiknek személyes adatait az adatkezelő kezeli, ezért az alábbi jogok illetik meg:
  1. a személyes adataikhoz való hozzáférés joga;
  2. a személyes adatok helyesbítésének, törlésének vagy kezelésének korlátozásának kérésére való jog - amennyiben azok feldolgozása közvetlen üzletszerzés céljából történik;
  3. a személyes adatok továbbításának joga, ami azt jelenti, hogy azokat az üzemeltetőtől, általánosan használt formátumban megkapja, és egy másik üzemeltetőnek továbbítsa;
  4. panasz benyújtásának joga a személyes adatok védelmével foglalkozó felügyeleti hatósághoz, amely a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke;
  5. a hozzájárulás visszavonásának joga, a visszavonás előtt megtett intézkedések jogszerűségének sérelme nélkül;
  6. automatizált döntéshozatali eljárás esetén a döntés megtámadásának, emberi beavatkozás kérésének joga egyedi döntés meghozatala érdekében;
 8. A fent felsorolt ​​jogok gyakorlása az adatkezelőn vagy az adatvédelmi tisztviselőn keresztül történik.
 9. Az adminisztrátorral történő szerződéskötés esetén a személyes adatokat a projekt időtartama, a szerződés időtartama, a megkötött szerződés szerinti követelések elévüléséig vagy az adatkezelési kötelezettség lejártáig tároljuk. A hozzájárulás megadása esetén a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig a hozzájárulásban meghatározott célokra használjuk fel. Az adatokat analitikai és statisztikai célokra is kezeljük 10 éven keresztül.
 10. A személyes adatok megadása a marketingcsomaggal kapcsolatos szerződés megkötéséhez és jelen szerződés teljesítéséhez szükséges. A személyes adatszolgáltatási kötelezettség vagy a hozzájárulási kötelezettség elmulasztása a szerződés megkötésének képtelenségét vonja maga után. A marketing célú adatszolgáltatás önkéntes.

§8. Záró rendelkezések

 1. Jelen szabályzat a www.aranyvallalkozas.eu projekt honlapján való közzététel napján lép hatályba, és további értesítésig érvényes.
 2. Ezeket a szabályokat csak az Üzemeltető értelmezheti.
 3. A szabályzat alkalmazásával kapcsolatos panaszokat, igényeket az Üzemeltetőhöz kell benyújtani.
 4. Nem szabályozott kérdésekben a román jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.
 5. A jelen szabályzat alkalmazásából eredő, békés úton nem rendezhető vitás kérdéseket az Üzemeltető által illetékes közös bíróság elé terjesztik.
 6. A projekt koordinátora Adelina Sinc. Az Üzemeltetővel a kapcsolat@aranyvallalkozas.eu e-mail címen vagy a megadott címen lehet kapcsolatba lépni.
 7. A jelen szabályzat rendelkezései elválaszthatók, és bármelyikük érvénytelenné nyilvánítása a többi kötelező erejét nem érinti.
 8. A jelen szabályzat bármilyen változtatása az Üzemeltető Igazgatóságának határozatával történhet.
 9. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Projektet indoklás nélkül törölje, kártérítés vagy jóvátétel kérésének lehetősége nélkül.